2019

Generalforsamling 2019 den 14. marts 2019


Dagsorden for Egebjergklubben iflg. vedtægterne :


Valg af dirigent

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Budget

Valg

Eventuelt


6.) Til Egebjergklubbens generalforsamling er der i år 4 fra bestyrelsen på valg, heraf to der genopstiller. Så der skal helst opstille mindst to nye medlemmer til bestyrelsen. Til suppleant er alle på valg hvert år. Ønsker man at følge med i

bestyrelsen opgaver, og lidt mere uformelt hjælpe til efter lyst og evner, så er man velkommen til at stille op.

En revisor og en revisorsuppleant er på valg.


Mens der er valg af dirigent og beretning, serverer vi en kop

kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbehør.


.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....Og der er regnskab-2018 samt budget-2019.


Til generalforsamling den 14. marts 2019 blev der genvalg til de fire bestyrelsesmedlemmer der var på valg. Se referatet fra generalforsamlingen her (pdf).


Foreningens vedtægter kan ses her.