2017

Generalforsamling 2017 den 2. marts 2017


Dagsorden for Egebjergklubben iflg. vedtægterne :


Valg af dirigent

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Budget

Valg

Eventuelt


6.) Til Egebjergklubbens generalforsamling er der i år 4 fra bestyrelsen på valg, heraf to der genopstiller. Så der skal helst opstille mindst to nye medlemmer til bestyrelsen. Til suppleant er alle på valg hvert år. Ønsker man at følge med i

bestyrelsen opgaver, og lidt mere uformelt hjælpe til efter lyst og evner, så er man velkommen til at stille op.

En revisor og en revisorsuppleant er på valg.


.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....


Formandens beretning kan hentes her (pdf).


Og der er regnskab-2016 samt budget-2017.


Referatet fra generalforsamling kan hentes her (pdf).